Paměti Krušnohoří

Rozvoj spolku DoKrajin v letech 2022 - 2025

gfb

Číslo projektové žádosti: 4-22-12568
Datum schválení projektu: 27.6.2022

Cílem projektu je rozvinout a znásobit možnosti působení spolku DoKrajin na poli paměťových institucí v česko-německém pohraničí, konkrétně v oblasti Krušnohoří. Spolek má za sebou deset let činnosti týkající se oživování zaniklé osady Königsmühle, dokumentární tvorby s tématem česko-německé kultury a krajiny. Díky rozvojovému projektu vytvoříme další spojení s německými i českými partnery, zajistíme personální kapacity spolku pro další dekádu. Spolek rozvine v letech 2022 až 2025 své dosavadní aktivity a také vytvoří další možnosti, jak připomínat dějiny Krušnohoří na české i saské straně.

Hlavní součásti projektu

Königsmühle jako místo

Setkání Čechů a Němců

Prvořadým projektem bude zajistit péči o zanikající osadu Králův mlýn. Již deset let s partou dobrovolníků tvoříme v tomto úchvatném údolí a chceme v tom i nadále pokračovat. Každoročně jsme měli finanční prostředky, které zajišťovali samotný festival, ale na činnost spolku, na přípravy projektů a na jeho vyúčtování jsme nikdy neměli žádné peníze. Pokud chceme tyto aktivity udržet je třeba zabezpečit i zbývajících 10 měsíců v roce a moci zaplatit jádro spolku, bez kterého by nikdy žádný festival nemohl vzniknout. Proto z tohoto grantu nebudeme financovat samotný festival, ale fáze před ním a po něm. Budeme tak moci získat lepší program, partnery pro samotnou akci a také více dobrovolníků. Od roku 2022 máme k dispozici i zázemí spolku v Kovářské, v budově bývalé Kallovy rybičkárny a dnes v budově Krušnohorského Poutníka. Odsud je možné realizovat poznávací a vzdělávací aktivity spolku. Spolek bude i nadále jednou ročně organizovat Land and Art festival v Köngismühle, organizovat jarní brigády, zabezpečovat stavby v Königsmühle. Spolupracovat budeme s architekty, kteří vytvoří koncept vzpomínkového místa. Dále rozvineme vzdělávací aktivity pro regionální základní a střední školy.

KM (1)
52324277658_424359d4df_c (1) (1)

Kulturní a vzpomínkové aktivity

v Krušnohorském Poutníkovi v Kovářské

V sídle spolku, které prochází rekonstrukcí, budeme od roku 2022 organizovat příležitostné akce pro veřejnost a pro školy. Jedná se o promítání tématických videí z regionu i k tématu česko-německého pohraničí, o diskuzní večery s místními pamětníky. Velkým tématem pro nás bude dědictví Antona Kally, zakladatele závodů na zpracování ryb v Kovářské. Budeme hostit přednášku potomků tohoto rodu, uspořádáme rybí kulinářský foodfest, promítat budeme nové díly Great Walks po česko-saském pomezí. Každý rok budeme mít připravené téma, které budeme zpracovávat. Viz. Tabulka aktivity spolku DoKrajin. Z rozvojového grantu budeme financovat přípravy takových akcí, nikoliv akce samotné.

52298969060_86340eb9c9_c (1)
52576985512_350d07992a_c (1)

Pamětnícká aplikace

Osudy

Díky znalosti technologie rozšířené reality, kterou jsme otestovali s aplikací Živé hory, vytvoříme vzpomínkovou aplikaci, kde budou v dokumentární či polohrané dokumentární formě vyprávět pamětníci příběhy týkající se německém kulturního výkonu v pohraničí.  Nejprve zpracujeme příběh rodiny Kallů, kteří zanechali v Kovářské ohromné množství památek a zaniklých tradic. Další rok se budeme věnovat zaniklým obcím na území Horního Jiřetína. Další rok se budeme věnovat dědictví průmyslníků v příhraničním městě Vejprty. V dalším roce vytvoříme virtuální výstavu věnovanou hudebnímu městu Přísečnice, která bude instalovaná přímo u stejnojmenné nádrže.

50985355423_02d0a38ae8_c (1)

Great Walks

Po stopách zaniklých obcí na Chomutovsku

Navážeme na úspěšný koncept, který rozvíjíme od roku 2016. Věnovat se s českými a německými průvodci budeme obcím: Přísečnice, Podmilesy, Spindelbach, Jilmová, Pohraničí, Gabrielina Huť, Pastviny, Žebrácký roh. Výsledkem budou 4 videa v délce 25 minut v české i německé verzi, přístupné zdarma na YouTube.

50501487432_f62f4e922b_c (1)