oživujeme kovářskou

Landart jako forma kreativního učení

Snímek obrazovky 2023-01-18 v 0.06.19

Výzva č. 3/2022 – Podpora projektů kreativního učení (0213) v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Status umělce a umělkyně komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Registrační číslo projektu: 0213000147

PODPORA KREATIVITY

Cílem projektu je navýšit kapacity lektorů kreativního vzdělávání v Ústeckém kraji a současně podpořit regionální síť kulturně kreativního sektoru díky interakcí se školami a obcí Kovářská.

 

Pro naplnění výše uvedených cílů realizujeme

1) vzdělávací program pro stávající nebo budoucí lektory kreativního vzdělávání

2) workshopy formou projektové výuky ve školách

3) festival v obci Kovářská, kde dojde k prezentaci výsledků workshopů.

ozivujeme

Podrobné informace o projektu

AKTIVITY

    1. Aktivity projektu
      1. Vzdělávací program pro lektory kreativního vydělávání

Při přípravě a následné realizaci žadatel využije bohaté zkušenosti z oblasti umělecké tvorby, vzdělávání, výzkumů či z realizace unikátního Land and Art festivalu v zaniklé obci Konigsmuhle (podrobně viz b) “Zkušenosti žadatele”). Zájemci z řad kulturního a kreativního sektoru se seznámí se způsoby, jak přenést osobní tvorbu, neotřelou imaginaci, kreativitu a empatii do prostředí formálního vzdělávání. Dále se seznámí se základy pedagogiky, prací se školním vzdělávacím programem, vzdělávacími cíli v hodině, didaktikou, specifiky školní výuky (podrobněji viz Informace o plánovaných výstupech projektu a jeho udržitelnosti). Cílem je, aby absolventi byli schopni připravit a realizovat vzdělávání pro školy. Každý z účastníků jako podmínku ukončení vzdělávání připraví návrh vlastního projektu pro školy, kde prakticky rozpracuje své jedinečné know how do programu kreativního vzdělávání určeného pro školy.

Podrobný obsah vzdělávacího programu pro lektory včetně metodických materiálů bude připraven v rámci první fáze projektu a bude volně k dispozici případným dalším zájemcům. Celková délka vzdělávacího programu bude 40 hodin. Vzdělávání bude realizováno formou týdenního workshopu v prostorách nově vytvořeného centra Krušnohorský poutník, které vzniklo v budově bývalé rybičkárny v obci Kovářská.

Pro plnohodnotné využití prostor je v rámci projektu navrženo technické vybavení, které podpoří různorodost uměleckých výstupů (dokumentární, hraný film, fotografie apod)., a které bude využitelné ve všech fází projektu včetně festivalu (poslední aktivita viz níže).

VÝSTUPY PROJEKTU

  • Vzdělávací program pro lektory kreativního vydělávání
  • 15 proškolených lektorů
  • Festival Oživujeme Kovářskou

HARMONOGRAM AKTIVIT

9/2022 – 10/2022 – příprava programu pro lektory kreativního vzdělávání (workshop). Vzdělávací programu bude zahrnovat minimálně následující témata:

11/2022 – Intenzivní workshop pro lektory – Vzdělávací program pro lektory kreativního vzdělávání

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Hlavní garant, lektor – Petr Mikšíček, filmový a střihačský workshop, vedení projektu

Lektor, tvůrce programu – Anna Stadlerová (spolupráce z Divadelní spolek Pauza na čaj)

Lektor, tvůrce programu – Martin Šlechta (spolupráce z Divadelní spolek Pauza na čaj)

Lektor, tvůrce programu – Kateřina Zochová (workshopy Výtvarné umění, umělecké vcítění)

Lektor, tvůrce programu – Renáta Náhluková (workshopy Landart)

ozivujeme 2