KONZERVATOČ

Rozvíjení kreativity ve výuce dětí na základních školách

Snímek obrazovky 2023-01-18 v 0.06.19

Výzva NPO č. 313/2023 Podpora projektů kreativního učení II

OKRUH 1: Projekty kreativního učení realizované ve vzdělávacích institucích

Registrační číslo: 0313000163

PODPORA KREATIVITY DĚTÍ

Projekt se zaměřuje na rozvíjení kreativity ve výuce dětí na základních školách prostřednictvím konkrétního uměleckého žánru a to je filmové umění, které bude představeno ve 4 variantách: 

∗ Dokumentární (polohraný) a propagační film,
∗ Feature (hraný film)
∗ Oživení historických fotografií a míst - Hraná rozšířená realita v greenscreen ateliéru
∗ YouTubering a videa pro sociální sítě

editing-7320119_1280

Podrobné informace o projektu

AKTIVITY

Projekt zahrnuje:

 1. Příprava lektorů kreativního vzdělávání - workshopy pro pedagogy  - Během října až prosince 2023 proběhne 5 vzdělávacích workshopů pro pedagogy ze zapojených škol v prostorách Krušnohorského Poutníka na Kovářské.
 2. Realizace kreativního vzdělávání s využitím filmových technik - workshopy pro školy - v rozsah programu: 5 dní (3 dny produkce + 2 dny postprodukce), program pro studenty se bude realizovat v období leden - květen 2024

Program je určen pro žáky 6. - 9. třídy a ekvivalentu na víceletých gymnáziích.

 

PĚTIDENNÍ WORKSHOP PRO STUDENTY

 • Studenti přijedou na Kovářskou s připraveným a zkonzultovaným scénářem ve všech čtyřech stylech natáčení. Očekává se , že pedagogové přenesou do zahájení workshopů svoji zkušenost se všemi čtyřmi žánry. Studenti budou seznámeni s prací filmového štábu, jako jedinečné ukázky teamové a kreativní práce. Po rozdělení do skupiny a přidělení úkolů (až 4 natáčecí týmy s veškerým nutným vybavením) zahájí realizaci scénářů / scénáře.

  První den se bude jednat o výběr lokací, seznámení s technikou, zajištění kostýmů, rekvizit, herecké zkoušky.

  Druhý a třetí den bude probíhat celodenní natáčení v prostorách Filmového ateliéru v Kovářské a v okolí. Čtvrtý den proběhne výuka střihu a editace videí. Poslední den bude věnován postprodukci a realizovány dle potřeb škol (v Poutníkovi nebo v samotné škole).

  Projekt je založen na zážitkové metodě, proto je školám nabídnuté ubytování pro realizaci workshopů ideálně ve struktuře 3 + 2 dny. Toto však bude řešeno individuálně s každou školou s ohledem na její možnosti.  Po celou dobu realizace budou poskytnuti školám lektoři jejich zvolené varianty zpracování výstupu.

  Zakončením projektu bude společný filmový večer pro všechny zapojené školy Otvírák - Ochutnávka filmových konzerv s možností přespání v ateliéru a na zahradě.

  Pro úspěšnou realizaci je nutné počítat vždy s poskytnutí poutníka vždy na 14 dní/škola. Tedy jsme schopni nabídnout kapacity Poutníka i mimo vymezené worskhopy pro studenty.

  Každý školní tým vytvoří filmové umělecké dílo, které bude po slavnostním promítnutí zveřejněno na YouTube kanálu Filmové školy Kovářská, na Facebooku spolku DoKrajin, Krušnohorského Poutníka a ve skupině Znovuobjevené Krušnohoří.

STRUKTURA WORKSHOPU

PRO PEDAGOGY

 1. Workshop úvodní, během kterého se seznámíme navzájem, upřesníme si všechny výstupy projektu a logistiku projektu.
 2. Scénáristický workshop. V rámci něj se pedagové naučí vytvářet scénáře po dramaturgické a technické stránce. Zároveň si zkusí jeden svůj napsat.
 3. Dokumentaristický workshop. V rámci něj se pedagové naučí si připravit natáčení dokumentující život osobnosti, místa, či mikroregionu. Ozkouší si kamerovou techniku, zvukovou techniku, úpravu a editaci videa.
 4. Filmový, hraný workshop. Zde si pedagogové připravit hranou scénku, naučí se rozzáběrovat video, zkusí si práci s kostýmy, rekvizitami a se světly a zvukem. Zkusí si také sestříhat video. Dozví se zakladní rozdíly mezi hraným a dokumentárním filmem.
 5. Rozšířená realita a YouToubering. V rámci posledního workshopu se pedagogové naučí základy práce se zeleným pozadím, separaci pozadí, nahrazení pozadí jinou scénou. Na počítačích si nahradí sami scénu a vizualizaci dokončí. Po začlenění do aplikace Osudy Krušnohoří budou moci vidět scénu v režimu rozšířené reality. Druhou částí workshopu budou základy práce YouTuberů, kteří také využívají zelené pozadí. Naučí se používat techniky, které vedou k úspěšnému provozu You Tube kanálu.
youtuber-2838929_640