VYTVÁŘÍME

OBLASTI ČINNOSTI SDRUŽENÍ

Základními oblastmi činnosti sdružení DoKrajin je umělecká tvorba ( hraný film, dokumentární film, fotografie, divadlo, performance, landart, site specific, hudba), vzdělávání (přednášky, tvůrčí dílny, exkurze, výlety, metodické semináře pro žáky i učitele), výzkumy (kvalitativní i kvantitativní sociologické a historické výzkumy, analýza dat, oral history, herní praktiky v rámci rozvoje komunit a dobrovolnictví) a vydavatelství (knihy, časopisy, kalendáře, cd, dvd)

Dle stanov se sdružení věnuje převážně těmto aktivitám:

a) Původní dokumentární a umělecká tvorba jeho členů, týkajících se vybraných lokalit a témat.
b) Rozvoj „dokumentality“, jako cesty k osobnímu rozvoji a angažovanosti v občanské společnosti. Tvorba vzdělávacích programů založených na rozvoji „dokumentality“ různých cílových skupin, např. ohrožených sociální exkluzí.
c) Umělecká, vědecká a vzdělávací setkání na celém území ČR ve spolupráci s dalšími partnery.
d)Podporuje obnovu poutí jako součásti kulturního zázemí každého občana České republiky.
e)Osvěta v tématech tvorby, dokumentaristiky, dokumentality, poutí a zachování kulturního dědictví.
f) Vydávání publikací, provozování webových stránek s klíčovou tématikou sdružení.
g) Spolupracuje s dalšími tématicky příbuznými organizacemi z dalších zemí střední Evropy a sdílí s nimi své Know-how.
h) Spolupracuje se sdělovacími prostředky

PŮSOBNOST

Sdružení DoKrajin se angažuje ve všech krajích České republiky a svoje know-how sdílí s partnerskými organizacemi v tuzemsku i zahraničí. Důležitým prvkem činnosti sdružení je přeshraniční spolupráce a soustředění na prostupnou, difuzní, kulturní, jazykovou a mentální hranici České republiky.

Diskuse

Vložit nový příspěvek